Cennik 2020/2021


ZAJĘCIA WOKALNE INDYWIDUALNE / in English

przy częstotliwości 1 raz w tygodniu, czyli 4 zajęcia w miesiącu:

  • zajęcia 60 min – 400 zł / mc
  • zajęcia 45 min – 320 zł / mc
  • zajęcia 30 min – 240 zł / mc

Konsultacje wokalne jednorazowe 60 min – 120 zł / lekcję

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach wokalnych raz na 2 tygodnie lub z drugą osobą, co pomniejsza dwukrotnie opłatę. Można również w miarę potrzeb wykupować pojedyncze dodatkowe lekcje w cenie regularnych zajęć. Inne opcje do uzgodnienia.

ZAJĘCIA WOKALNE ONLINE (Skype, Zoom itp.)

45 min – 100 zł /lekcję

GRUPY MUZYCZNE

  • grupa muzyki rozrywkowej Grace Notes – zajęcia 1 raz w tygodniu 1,5 h – 90 zł / mc
  • chór muzyki współczesnej klasycznej – rozrywkowej „Harmony Singers” pracuje w sezonie 2020/21 projektowo, czyli przygotowuje konkretne koncerty. W ramach pojedynczego projektu przewiduje się warsztaty, próby i koncert/koncerty, a opłatę za udział ustala się każdorazowo w zależności od kosztów (instrumentaliści, sale prób itp., w granicach 60-100 zł za całość od osoby)
  • zajęcia grupowe z emisji głosu – w zależności od ilości chętnych, do uzgodnienia

TEORIA MUZYKI – JAZZ

zajęcia 1 raz w tygodniu:

  • 60 min –  100 zł / mc